Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CLIENS SVERIGE FOKUS UTSEDD TILL ÅRETS BÄSTA SVENSKA AKTIEFOND

Världens största fondutvärderingsföretag, Morningstar, utser årligen de fonder som presterat bäst resultat i vad som kallas Morningstar Fund Awards. En nyhet för i år är att Morningstar har utökat sitt fokus på att vinnaren i varje kategori skall ha utmärkt sig genom att skydda fondens kapital i perioder då aktiemarknaden varit svag. Dessutom över en längre period.Thomas Brodin Morningstar Awards 2017

Vi är därför mycket stolta över att vinnaren i kategorin Svenska Aktiefonder blev vår egen fond Cliens Sverige Fokus. Fondens ansvarige förvaltare Thomas Brodin (bilden) hade innan sin anställning på Cliens en mycket framgångsrik karriär som aktieanalytiker och var bland annat utsedd till Europas främsta analytiker vid två tillfällen.

Thomas har ansvarat för förvaltningen i Cliens Sverige Fokus sedan 1 december 2013 och överträffat index varje år sedan dess. Under perioden har fonden avkastat 83,7 %* vilket är drygt 33 procentenheter mer än jämförelseindex SIX Return Index (Stockholmsbörsen inkl. utdelningar).
*Period: 2013-12-01 - 2017-03-10, avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter är betalade

Morningstars motivering till beslutet löd enligt följande:
"Med hjälp av en koncentrerad portfölj och framgångsrika val av svenska storbolag har Cliens Sverige Fokus stadigt varit i den bästa tredjedelen av Sverigefonder de senaste fyra åren".

Fokusfond

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du undeRapporter

Var kan jag köpa Cliens Fonder?

Kontakta gärna din rådgivare för att höra mer om våra fonder

Klicka här för att se fler distributörer och rådgivare som jobbar med våra fonder ->

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.