english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Global Climate

En global aktiefond designad för att fånga välskötta och lönsamma bolag som både bidrar till och själva gynnas av klimatomställningen

Observera att fonden startdatum är 31 mars 2023.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond (artikel 9) som placerar i bolag på de globala aktiemarknaderna. Fondens målsättning är att, genom urval av bolag med verksamhet som bidrar till miljömål, skapa en portföljsammansättning som är förenlig med en omställning av ekonomin från att vara baserad på fossila bränslen till miljövänliga alternativ. Denna målsättning är avsedd att skapa god riskspridning samt långsiktig god värdetillväxt i Fonden.

Fondens medel ska placeras i bolag med produkter och tjänster som bidrar till ett eller flera globala mål för hållbar utveckling, med huvudsakligt fokus på miljö- och klimatrelaterade mål. Placeringar i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i utvecklade länder (s.k. “developed markets”) skall motsvara minst 80 procent av Fondens värde.

Fonden förvaltas enligt principer för ansvarsfulla investeringar och undviker att placera i bolag med verksamhet inom kategorierna vapen, tobak, alkohol och pornografi samt lotteri, vadhållning, kasino och liknande spel om pengar.

Är du intresserad av att köpa Cliens Global Climate? Du kan se var den är tillgänglig här

OM CLIENS GLOBAL CLIMATE

 • Aktivt förvaltad aktiefond fokuserad på globala utvecklade marknader
 • Innehåller bolag av alla storlekar
 • Koncentrerad portfölj, normalt mellan 50-60 innehav
 • Artikel 9-klassificerad fond med fokus på klimatomställning
 • Kontinuerligt hög Active Share >90 %

FONDFAKTA

 • Startdatum 2023-03-31
 • Förvaltare Emir Borovac, CFA
 • Fondförmögenhet N/A
 • Aktiv risk Active Share 90 % / Tracking Error N/A
 • Inriktning Globala Aktier, All Cap
 • Min. insättning 5000 kr, ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (MSWNTR)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (MSWNTR)
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
 • PPM Nej
20_12_Emir__026
20_12_Emir__086 (närbild)
Hållbarhetsansvarig

Emir Borovac, CFA

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies