Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Cliens styrelse och VD Erik Andersson har beslutat att gå skilda vägar

Styrelsen i Cliens Kapitalförvaltningen AB har gjort bedömningen, efter en strategisk utvärdering, vad som är viktigast för bolagets långsiktiga målsättning. I denna utvärdering har styrelsen beslutat att Cliens skall söka en annan typ av ledarskap för att säkerställa att bolaget når sina framtida mål. Beaktat av ovanstående har Cliens styrelse och VD Erik Andersson gemensamt beslutat att gå skilda vägar. Styrelsen i Cliens Kapitalförvaltning har samtidigt utsett Tomas Henriks till tillförordnad VD. Tomas Henriks är fram till idag ansvarig för marknad & försäljning, sitter med i bolagets ledningsgrupp sedan många år och är en av bolagets partners. Tomas tillträder som tillförordnad VD från och med 2022-03-25.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Tillförordnad VD
Tomas Henriks
0702-28 18 98
tomas.henriks@cliens.se

eller

Ordförande
Lena Wallenius
070-283 82 04
lena.wallenius@cliens.se

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.