Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Cliens Sverige tilldelas Årets Sverigefond dubbelt upp

Vi passar på att intervjua Roger Hedberg som är ansvarig för fondens förvaltning


STORT GRATTIS ROGER! FONDENS CLIENS SVERIGE SOM DU ANSVARAR FÖR UTSÅGS NYLIGEN TILL ÅRETS SVERIGEFOND AV BÅDE PRIVATA AFFÄRER OCH FONDMARKNADEN.SE. DET FINNS CA 100 SVERIGEFONDER PÅ MARKNADEN, VARFÖR TROR DU ATT JUST CLIENS SVERIGE FÅNGADE JURYNS INTRESSE? 

Tack så mycket! Även om det heter Årets Fond så sker den här typen av utvärderingar på längre tidsperioder för att säkerställa att förvaltaren och fonden har en strategi som fungerar över tid. Jag tog över ansvaret för Cliens Sverige under hösten 2018 och fonden har sedan dess överträffat index varje år. Dessutom har Cliens Sverige genererat högst riskjusterad avkastning av samtliga Sverigefonder, såväl de senaste 3 åren som under 2021, vilket brukar prioriteras när man delar ut denna typ av utmärkelser. 

SOM DU SÄGER, CLIENS SVERIGE HAR I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA SVENSKA AKTIEFONDER MYCKET HÖG RISKJUSTERAD AVKASTNING. KAN DU FÖRKLARA VAD DET INNEBÄR?

Det innebär att våra fondandelsägare inte bara har erhållit en god avkastning utan att avkastningen har skapats till en relativt låg risk, jämfört med tex andra Sverigefonder. Ett mått på riskjusterad avkastning är så kallad sharpekvot. Baserat på det måttet är den riskjusterade avkastningen i Cliens Sverige klart högre än för Stockholmsbörsen i stort och högst bland alla jämförbara Sverigefonder de senaste åren. 


BERÄTTA OM HUR DU GÖR FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING I CLIENS SVERIGE?

Först och främst lägger jag mycket tid på att hitta rätt bolag till fonden. Jag letar efter kvalitetsföretag med god hållbar vinsttillväxt, vilket jag tror är en stor förklaring till att fonden levererat så hög avkastning. Bolagsvalen har fungerat väl helt enkelt. 

Sedan utvärderar jag regelbundet prissättningen och värderingen av bolagen och optimerar portföljen därefter. Det är förstås viktigt att också köpa och sälja tillgångarna till så attraktiva priser som möjligt. 
I slutändan styrs en fonds avkastning av hur bra beslut förvaltaren lyckas ta över tid. 

Roger Hedberg innehar AAA-rating av brittiska ratingbyrån Citywire. Fonden Cliens Sverige har 5 stjärnor i Morningstar och blev i februari 2021 utsedd till Bästa Sverigefond av både Privata Affärer och Fondmarknaden.se

KAN DU GE EXEMPEL PÅ ETT PAR BOLAG I FONDEN SOM LIGGER DIG EXTRA VARMT OM HJÄRTAT?

Generellt sett uppskattar jag bolag som har någon form av strukturell drivkraft inbyggd i affären. Två stora företag som ligger mig varmt om hjärtat är Atlas Copco och AstraZeneca. 

Atlas Copco har genom åren kontinuerligt vuxit både organisk försäljning och vinst klart snabbare än jämförbara bolag. Lönsamheten är god, företagsledningen mycket tillförlitlig och bolagets förmåga att expandera produkt- och serviceportföljen är helt exemplarisk. Ett företag med mycket stark vinstprofil helt enkelt.   

AstraZeneca är idag ett klart mer fokuserat läkemedelsföretag jämfört med för några år sedan. Cancersjukdomar där behandlingsbehovet är enormt stort utgör bolagets klart största terapiområde och ett antal av produkterna befinner sig i en stark tillväxtfas. Bolagets vinst kommer att växa oavsett konjunkturläge. 

Bland mindre bolag vill jag lyfta fram NCAB som designar och distribuerar mönsterkort till olika industrisegment i många länder. Mönsterkort utgör ofta en mycket liten del av slutkundens totala produktkostnad, medan kostnaden för feldesignade eller icke fungerande mönsterkort är hög. Således värdesätter kunderna NCABs kompetens och distributionskapacitet. Bolagets kassaflöde är mycket starkt vilket ger stort utrymme för tillväxtförvärv vid sidan om den organiska tillväxten. 

HÅLLBARHET OCH ANSVARSFULLA INVESTERINGAR ÄR ETT STÄNDIGT AKTUELLT ÄMNE. 
HUR HANTERAR DU DET I FONDEN?

Hållbarhet är en fullständigt integrerad del av investeringsprocessen. Företagens hantering av hållbarhetsfrågor är idag centrala för att bestämma relativa konkurrensfördelar mellan bolag. Som jag ser det är hållbarhetsfrågor idag en strukturell drivkraft för tillväxt i de allra flesta företagen. Eftersom jag letar efter företag med extra goda tillväxtmöjligheter blir hållbarhet därmed en helt naturlig del av analys- och investeringsprocessen. 

På ett mer grundläggande plan innefattar vår hållbarhetspolicy också en exkluderingsprocess som tydligt anger företag och branscher som fonden inte alls investerar i, samt ett ramverk för en regelbunden översyn av andra hållbarhetsfrågor i företagen. Detta säkerställer att våra kunders kapital inte investeras i bolag som inte sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv.    

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN JAG INVESTERAR I CLIENS SVERIGE?

Alla risker som investeringar i aktier är förenade med gäller förstås även för en investering i Cliens Sverige, även om en fond erbjuder ökad diversifiering jämfört med investeringar i ett fåtal aktier. Eftersom mitt investeringsperspektiv är långsiktigt bör man även som investerare i fonden ha ett långsiktigt tidsperspektiv för sin investering. 

SLUTLIGEN, VARFÖR SKA JAG INVESTERA I CLIENS SVERIGE?

Fondens mål är alltid att maximera den riskjusterade avkastningen för andelsägarna, vilket jag tycker är en bra utgångspunkt. Över tid drivs avkastningen av företagens vinsttillväxt. Därför letar jag efter kvalitetsbolag med god vinsttillväxt för att säkerställa fondens avkastning. Kombinationen av stora och små bolag i fonden erbjuder också det bästa av två världar, en unik möjlighet att kombinera högre vinsttillväxt i de mindre bolagen med stabilitet och lägre likviditetsrisk i storbolagen. 

Sedan kan man ta med sig att historiskt sett har den svenska aktiemarknaden generellt sett avkastat mer än både europeiska och globala aktiemarknader, dvs Sverige har en fantastisk börs!

Se även Fondmarknadens intervju med Roger här


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.