Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

HÅLLBARHETSBREV - KVARTAL 2, 2022

Förra kvartalsbrevet handlade om hållbara investeringar och vapenindustrin – den potentiellt generella ’revidering’ av synen på vapenindustrin inom ramen för fonder som marknadsförs sig som hållbara.

Allt det föranleddes av Rysslands invasion av Ukraina och för er som missat den och vill ta er en titt så hittar ni den här.

I detta kvartalsbrev lyfter vi fram den utvecklingen på energifronten i Europa i ljuset av kriget i Ukraina. Vi slänger även några punkter på iakttagelser som belyser aspekter av den klimat och energipolitik som förts. Förhoppningsvis kan detta vara lite tankeväckande. Värt att notera att samtliga poänger vi framför är väldigt övergripande då osäkerheten kring situationen är stor – mycket kan förändras bara Ryssland ökar gasexport till Europa t.ex. Eftersom nästan alla är på semester under juli månad väljer vi att publicera detta i augusti där vi tagit oss friheten att använda material även från juli månad.

Trevlig läsning!


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Emir Borovac, CFA
Hållbarhetsansvarig


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.