Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

HÅLLBARHETSBREV - KVARTAL 4, 2021

Lite tankar efter COP26 i Glasgow

I vårt förra kvartalsbrev skrev vi om de generella förutsättningarna inför klimattoppmötet i Glasgow som hölls i november 2021. Vi la framför allt fokus på länders roll i att tackla global uppvärmning och det kvartalsbrevet hittar ni här.
Vi rekommenderar läsaren att läsa genom det förra kvartalsbrevet som bakgrundsunderlag till dagens kvartalsbrev: utfallet av COP26. Som alltid när det kommer till klimatet är det många om och men, men vi hävdar att på det stora hela var COP26 ett steg i rätt riktning. Vi utvärderar först hur länderna svarade på COP26 i termer av framtida utsläppsbanor och nämner kort tongångarna efter COP26. Andra sektionen fokuserar främst på hur den privata sektorn agerat och vi knyter ihop kvartalsbrevet med vår egen syn på utfallet av COP26 för en investerare.

Trevlig läsning!

Hållbarhetsbrev - Kvartal 4, 2021

Emir Borovac, CFA
Hållbarhetsansvarig
Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.