Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Ny VD på Cliens Kapitalförvaltning

Cliens har rekryterat en ny VD och i mitten av augusti tillträder Martin Öqvist tjänsten.

Martin kommer närmast från Lannebo Fonder där han under elva år tillhört ledningen och innehaft roller som VD och vVD/administrativ chef.  Dessförinnan arbetade Martin under 16 år på Deloitte som auktoriserad revisor och Director. Martin har även varit styrelseledamot i fondbolagens branschförening under fyra år.

Vi är mycket glada att ha rekryterat Martin till bolaget och vi ser fram emot att få in en såpass erfaren person för att kunna ta nästa steg i bolagets utveckling. Vi är inne i en fas där vi bygger för framtiden vilket innebär ett ökat produkterbjudande, fördjupad kundnärvaro och en omfattande satsning på hållbarhet.

Tomas Henriks som idag är tillförordnad VD kommer att i samband med att Martin tillträder återgå till sin tjänst som Sälj- & Marknadschef.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Wallenius, Ordförande
Telefon: 0702-83 82 04
E-post: lena.wallenius@cliens.se

Alternativt

Tomas Henriks, Tillförordnad VD
Telefon: 0702-28 18 98
E-post: tomas.henriks@cliens.se 


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.