Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En aktivt förvaltad räntefond fokuserad på företagsobligationer med hög kreditvärdighet

Cliens Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, både svenska och utländska. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras. Minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerat i finansiella instrument utgivna av företag som har sitt säte i Norden eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Norden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens Företagsobligationer? Du kan se var den är tillgänglig här

Köp Cliens Företagsobligationer

Värdeutveckling

19_12_Cliens_Wilhelm_113_srgb
 • Ansvarig förvaltare
 • WILHELM HÖGSTRÖM

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens företagsobligationer

 • Erfaren förvaltare med mer än 20 års erfarenhet av räntemarknaden
 • Aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer
 • Möjlighet att placera 50 % utanför Sverige
 • Valutarisk hedgas till SEK
 • Etik & hållbarhetsscreening

Fondfakta

 • Startdatum2018-03-19
 • FörvaltareWilhelm Högström
 • Fondförmögenhet 400 mkr SEK
 • InriktningFöretagsobligationer. Minst 50 % Norden
 • Min. insättningA-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A0,75 % 
 • Andelsklass B0,35 %. Minimum 5 mkr, utdelande.
 • ISIN-kodA-klass: SE0010948422 / B-klass: SE0010948406
 • In-/utträdesavgiftIngen
 • UCITSJa
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.