Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En aktivt förvaltad räntefond fokuserad på företagsobligationer med hög kreditvärdighet

Cliens Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, både svenska och utländska. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras. Minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerat i finansiella instrument utgivna av företag som har sitt säte i Norden eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Norden. 

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Är du intresserad av att köpa Cliens Företagsobligationer? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

Fondfakta

 • Startdatum 2018-03-19
 • Förvaltare Wilhelm Högström
 • Fondförmögenhet 400 mkr SEK
 • Inriktning Företagsobligationer. Minst 50 % Norden
 • Min. insättning A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 0,75 %
 • Andelsklass B 0,35 %. Minimum 5 mkr, utdelande.
 • ISIN-kod A-klass: SE0010948422 / B-klass: SE0010948406
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja

Om Cliens företagsobligationer

 • Erfaren förvaltare med mer än 20 års erfarenhet av räntemarknaden
 • Aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer
 • Möjlighet att placera 50 % utanför Sverige
 • Valutarisk hedgas till SEK
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.