Gunnar har varit verksam inom finansindustrin sedan 1983 och han har arbetat som analytiker och portföljförvaltare sedan 1987. Från 1990-1999 arbetade han på Sparbanken Sverige som chefanalytiker och Swedbank Markets som aktiechef för kapitalförvaltningen. Tillsammans med Jonas Gustafson grundade han Catella Institutionell Kapitalförvaltning under 1999 som flera gånger under 2000-talet utsågs till bästa bank-oberoende kapitalförvaltare*. Gunnar är huvudansvarig för flera diskretionära förvaltningsuppdrag. Gunnar erhöll guldrating från Standard & Poor´s för resultaten i Cliens Sverigefond under 2011, 2012, och 2013. 

*Prospera