Jonas har varit verksam inom finansindustrin sedan 1985 och han har arbetat som portföljförvaltare sedan 1988. Från 1991-1999 var han allokeringsansvarig inom Sparbanken Kapitalförvaltning och Swedbank Markets. Tillsammans med Gunnar Håkanson grundade Jonas Catella Institutionell Kapitalförvaltning under 1999 som flera gånger under 2000-talet utsågs till bästa bank-oberoende kapitalförvaltare*. Jonas är en del i Cliens övergripande förvaltningsteam och förvaltar ett antal diskretionära förvaltningsuppdrag. Jonas erhöll guldrating från Standard & Poor´s för resultaten i Cliens Sverigefond under 2011, 2012, och 2013.

*Prospera