Tomas är ansvarig för försäljning och marknadsföring inom Cliens Kapitalförvaltning. Han kommer närmast från Catella Fonder där han arbetade med institutionell försäljning. Dessförinnan arbetade han på Kaupthing Bank som kundansvarig på Treasuryavdelningen. Tomas har 20 års erfarenhet i finansbranschen.