Tomas är tillförordnad VD sedan mars 2022 på Cliens Kapitalförvaltning och anslöt till bolaget i augusti 2011. Han kommer närmast från Catella Fonder där han arbetade med institutionell försäljning. Dessförinnan arbetade han på Kaupthing Bank som kundansvarig på Treasuryavdelningen. Tomas har 20 års erfarenhet i finansbranschen.