Lena är verkställande direktör för Cliens Kapitalförvaltning och ansvarar för bolagets administration. Lena har varit verksam i finansbranschen i mer än 30 år och har tidigare bland annat varit ansvarig för backoffice på Catella Kapitalförvaltning samt ansvarig för administrationen på Case Asset Management.