Från 2011 fram till sin anställning hos Cliens, i aug 2016, var Carl portföljförvaltare inom SEBs svenska och nordiska aktieförvaltning, han var en del av teamet som förvaltar SEBs svenska och nordiska Småbolagsfonder. Carl har en magisterexamen från Stockholms Universitet samt en teknologie kandidat KTH. Carl är bl. a ansvarig förvaltare för fonderna Cliens Småbolag och Cliens Micro Cap.