Wilhelm kom till Cliens i oktober 2017 från en roll som senior portföljförvaltare inom SEB Investment Management där han sedan 2009 förvaltat framför allt företagsobligationsportföljer. På SEB var Wilhelm delvis ansvarig för förvaltningen av SEB:s globala och europeiska high yield-fonder samt ett diskretionärt globalt investment grade-mandat. Han var även en del i teamen som förvaltade SEB:s kredithedgefond och Credit Opportunity-fonder.

Under den inledande fasen av finanskrisen 2008-2009 arbetade Wilhelm i SEB:s koncernövergripande team som hanterade bankens problemkrediter, framför allt i Sverige och Baltikum. Dessförinnan spenderade han sju år som kreditanalytiker och strateg på SEB:s avdelning för räntehandel samt två år på Handelsbanken som kreditstrateg. Wilhelm har en ekonomie kandidatexamen från Umeå universitet. Han är en del i Cliens förvaltningsteam och ansvarar för ränteförvaltningen.