Natalie anslöt sig till Cliens i januari 2018 och kommer närmast från en roll som konsult hos FCG Risk & Compliance/FCG Fonder där Natalie arbetade med ett flertal fond- och värdepappersbolag (UCITS och AIF) i egenskap av outsourcad riskfunktion. Natalie har arbetat med intern styrning och kontroll i första och andra försvarslinjen sedan 2012, och har kontinuerligt arbetat med operativa effektiviserings- och utvecklingsprojekt bl.a. på East Capital, SEB:s förvaringsinstitut och PwC.

Natalie har en M.Sc. i Banking and Finance från Stockholms Universitet och innehar en licens för ledning och kontroll på värdepappersmarknaden.