Martin Öqvist är VD för Cliens Kapitalförvaltning sedan augusti 2022.

Martin kommer närmast från Lannebo Fonder där han under elva år tillhört ledningen och innehaft roller som VD och vVD/administrativ chef. Dessförinnan arbetade Martin under 16 år på Deloitte som auktoriserad revisor och Director. Martin har även varit styrelseledamot i fondbolagens branschförening under fyra år.