Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens tvåa i prosperas årliga kundnöjdhetsundersökning

MEST REKOMMENDERAD

Rank 1 (4,37)

FÖRVALTARKOMPETENS

Rank 1 (4,15)

TRACK RECORD

Rank 1 (4,27)

ADMINISTRATION

Rank 1 (4,35)

RAPPORTERING

Rank 1 (4,21)

PRODUKTINFORMATION

Rank 1 (4,20)

TILLGÄNGLIGHET TILL FÖRVALTARNA

Rank 1 (4,75)

Cliens kom på en andraplats i årets upplaga av Prospera/Kantars kundnöjdhetsunderökning, External Asset Management 2021 och rankades högst i 7 av 13 kategorier. För tredje gången av de senaste fem åren var Cliens även den kapitalförvaltare som flest institutioner var villiga att rekommendera. Undersökning baseras på över 140 intervjuer av finanschefer, portföljförvaltare samt ekonomichefer från institutioner med minst 300 miljoner kronor i externt förvaltat kapital. Läs mer

Cliens

Sverige

Tillväxt och kvalitet i stora och små bolag - Det bästa av två världar

Cliens

Global Småbolag

En koncentrerad global småbolagsfond med fokus på bolag med exceptionella affärsmodeller

Cliens

Sverige Fokus

Tydligt aktivt förvaltad och koncentrerad aktiefond som placerar i 20-25 bolag

Cliens

Småbolag

En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt

Cliens

Micro Cap

En koncentrerad Micro Cap Fond fokuserad på kvalitetsbolag och strukturella trender

Cliens

Mixfond

Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall

Cliens

Företagsobligationer

En aktivt förvaltad räntefond fokuserad på företagsobligationer med hög kreditvärdighet

Cliens

Räntefond Kort

En korträntefond med möjlighet att skapa avkastning även i en lågräntemiljö.

Cliens

Institutionell förvaltning

Optimerad och långsiktig förvaltning utförd av ett professionellt team

Hållbarhetsbrevet för fjärde kvartalet 2021

Läs merCliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.