english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Sverige Fokus

Tydligt aktivt förvaltad och koncentrerad aktiefond som placerar i 20-30 bolag

Cliens Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med huvudsaklig inriktning på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att ge en god värdetillväxt genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket bl. a. betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond, normalt äger fonden mellan 20-30 innehav. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning. 

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Är du intresserad av att köpa Cliens Sverige Fokus? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

OM CLIENS SVERIGE FOKUS

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska aktier
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 20-30 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Stark historisk avkastning
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

FONDFAKTA

 • Startdatum 2011-03-31
 • Förvaltare Thomas Brodin + Team
 • Fondförmögenhet 4700 mkr SEK
 • Aktiv andel 73 %
 • Inriktning Svenska aktier. Max 10 % övriga norden
 • Min. insättning 5 000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (SIXRX)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (SIXRX) Minimum 5 mkr.
 • Löpande kostnader A-klass: 1,55 % / B-klass: 0,85 %
 • ISIN-kod A-klass: SE0003910314 / B-klass: SE0006964763
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Nej
 • PPM Nej
 • Aktiv risk - Andelsklass A 2022: 5,15% | 2021: 5,62%| 2020: 4,18% | 2019: 3,64%| 2018: 2,75%| 2017: 2,53% | 2016: 3,76%| 2015: 4,76%| 2014: 5,69%| 2013: 3,39%
 • Aktiv risk - Andelsklass B 2022: 5,15% | 2021: 5,62%| 2020: 4,17% | 2019: 3,64%| 2018: 2,74%| 2017: 2,82% | 2016: 3,94%| 2015: 4,76%
 • Aktiv risk - Andelsklass C 2022: 5,13% | 2021: 5,62%| 2020: 4,17% | 2019: 3,63%| 2018: 2,73%| 2017: 2,83%
 • Förklaring till uppnått aktivitetsmått Fonden är en aktiv förvaltad fond och avser därför inte att följa ett index med hänsyn till fondens val av investeringar. Aktivitetsmåttet aktiv risk (även kallat ”tracking error”) visar hur fonden samvarierar med marknaden och måttet visar hur utvecklingen av fondens placeringar avviker i förhållande mot dess jämförelseindex. Avvikelser kan bero på olika koncentration mot värdepappers egenskaper såsom t.ex. värdepapprets bransch, geografiska områden, ränteduration eller liknande. Måttet beräknas som standardavvikelsen på skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex är det som definieras som fondens aktiva avkastning. En indexnära fond kommer att ha en aktiv risk nära 0 % medan en aktivt förvaltad fond i normala fall har ett högre värde på den aktiva risken. Då fondens aktiva risk ligger omkring 5% betyder det att fondens avkastning ofta avviker mot indexavkastningen. Fonden är en koncentrerad aktiefond och därför blir den aktiva risken högre än för vanliga aktiefonder med fler antal innehav. Fondens aktiva andel visar att fondens urval av innehav till majoriteten avviker mot innehav som ingår i sitt jämförelseindex.

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies