english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Global Småbolag

En koncentrerad global småbolagsfond med fokus på bolag med exceptionella affärsmodeller

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, upptagna till handel på reglerad marknad. 

ABCD-modellen har blivit ett sätt att beskriva egenskaperna hos bolag som förvaltaren letar efter. (A)sset light syftar till bolag som inte kräver så stora investeringar för att växa. (B)olt-on acquisitions innebär bolag som gör tilläggsförvärv eller på annat sätt kan återinvestera sina kassaflöden till en god avkastning. (C)ompounding illustrerar bolag som ha en verksamhet med stor andel återkommande försäljning. (D)ominating a niche syftar till att hitta bolag som vi tror genom sin dominans kommer att kunna skydda sin framtida lönsamhet.

Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av små- och medelstora företag ska motsvara minst 90 procent av Fondens finansiella instrument. Med små- och medelstora företag avses företag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde inte är större än det företag som har högst marknadsvärde inkluderat i MSCI World Small Cap TR Net Index. Vidare skall Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i utvecklade länder (s.k. “developed markets”) motsvara minst 80 procent av Fondens värde. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch. 

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Är du intresserad av att köpa Cliens Global Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

OM CLIENS GLOBAL SMÅBOLAG

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på globala småbolag
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 35-50 innehav
 • Kontinuerligt hög Active Share
 • Förvaltningsteam med starkt track record
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

FONDFAKTA

 • Startdatum 2021-10-29
 • Förvaltare Niklas Larsson + Team
 • Fondförmögenhet 760 mkr SEK
 • Aktiv risk Active Share 98 %
 • Inriktning Globala småbolag i utvecklade marknader
 • Min. insättning A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (MXWOSC)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (MXWOSC) Min 5 mkr
 • Löpande kostnader A-klass: 1,79 % / B-klass: 1,09 %
 • ISIN-kod A-klass: SE0016830749 / B-klass: SE0016830756
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies