english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Köp & Sälj

SÅ HANDLAR DU VÅRA FONDER

Det finns finns flera sätt att investera i våra fonder.


ALTERNATIV 1 (ISK):
För att öppna ett ISK (Investeringsparkonto) och handla i våra fonder klickar du på Mina Sidor och väljer Bli Kund. Du kommer att få besvara kundkännedomsfrågor, bekräfta kontaktuppgifter, signera insynsfullmakt för Cliens Kapitalförvaltning, registrera ditt bankkonto samt godkänna allmänna villkor och depåavtal. Signering sker med Bank-ID.

Du kan även välja att spara i vanlig fonddepå eller IPS. Du kan ha flera ISK eller depåer för att särskilja andelar med olika sparmål eller syfte. 


Spara som minderårig

Klicka på Mina Sidor och Bli Kund och välj Minderårig för att komma vidare i registreringen. Du kommer att få nödvändig dokumentation för signering per post.


Spara som företag

Klicka på Mina Sidor och Bli Kund och välj Företag för att komma vidare i registreringen. Du kommer att få nödvändig dokumentation för signering per post.


ALTERNATIV 2:
Du kan vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondplattformar.


ALTERNATIV 3:
Du kan köpa våra fonder direkt hos oss genom att gå in under Rapporter och fylla i en teckningsanmälan.

Om du vill köpa fonder direkt hos oss så är det viktigt att du i texten nedan läser igenom de steg du måste gå igenom innan du kan överföra pengar till oss för köp av andelar. Detta gäller oavsett vilken fond du vill investera i.


Steg 1. Läs om våra fonder.

Innan du köper en fond ber vi dig ta del av såväl faktablad som informationsbroschyrer. Du kan också läsa mer om fonderna under fliken Rapporter.


Steg 2. Fyll i en teckningsanmälan.

Om du inte är kund sedan tidigare måste du först fylla i och underteckna en teckningsanmälan. Samtliga teckningsanmälningar finner du under fliken Rapporter.

Om du inte har möjlighet att skriva ut den så kan du ringa oss på 08-506 503 90 alternativt maila info@cliens.se så postar vi den till dig.


Steg 3. Skicka in anmälningsblanketten tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling.

Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att kontrollera kundernas identitet. Vi ber dig därför att tillsammans med anmälningsblanketten skicka in en vidimerad och daterad kopia av ID-handling (körkort eller pass). Observera att vi inte kan genomföra andelsköp innan vi mottagit och registrerat en fullständigt ifylld och undertecknad anmälan, en vidimerad och daterad kopia av ID-handling och för juridiska personer ett registreringsbevis inte äldre än sex månader.


Steg 4. Överföring av pengar för köp av fonder.

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställes varje svensk bankdag av Förvaltaren. Köpanmälan av fondandelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.00 (kl 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast samma dag kl. 15.00 (12.00 halv bankdag). Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.00 (kl 12.00 vid halv bankdag) avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 15.00 (kl. 12.00 vid halv bankdag) avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Glöm inte att ange ditt personnummer/organisationsnummer som referens vid överföringen.


Steg 5. Inbetalning via bankkonto

Lägsta initiala belopp varierar beroende på andelsklass, vänligen se respektive fonds teckningsanmälan. Vill du göra en engångsinsättning så betalar du in önskat belopp till fondens kontonummer:


Cliens Sverige:

Andelsklass A: SEB 5851 10 313 16
Andelsklass B: SEB 5851 11 002 96
Andelsklass C: SEB 5851 11 003 18

Mer information om Cliens Sverige
För teckningsanmälan gå till Rapporter

Cliens Sverige Fokus:

Andelsklass A: SEB 5851 10 751 00
Andelsklass B: SEB 5851 11 071 93

Mer information om Cliens Sverige Fokus
För teckningsanmälan gå till Rapporter


Cliens Småbolag:

Andelsklass A: SEB 5851 11 107 71
Andelsklass B: SEB 5851 11 107 98

Mer information om Cliens Småbolag
För teckningsanmälan gå till Rapporter


Cliens Small & Micro Cap:

Andelsklass A: SEB 5565 11 135 68
Andelsklass B: SEB 5565 11 135 17

Mer information om Cliens Small & Micro Cap
För teckningsanmälan gå till Rapporter

Cliens Micro Cap

Andelsklass A: SEB 5851 11 184 03
Andelsklass B: SEB 5851 11 184 11

Mer information om Cliens Micro Cap
För teckningsanmälan gå till Rapporter


Cliens Mixfond:

Andelsklass A: SEB 5851 10 131 56
Andelsklass B: SEB 5851 11 002 10

Mer information om Cliens Mixfond
För teckningsanmälan gå till Rapporter


Cliens Företagsobligationer:

Andelsklass A: SEB 5565 107 69 21
Andelsklass B: SEB 5565 107 69 48

Mer information om Cliens Företagsobligationer
För teckningsanmälan gå till Rapporter


Cliens FRN Företagsobligationer:

SEB 5851 10 751 19

Mer information om Cliens FRN Företagsobligationer
För teckningsanmälan gå till Rapporter


Broschyr

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies