english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens FRN företagsobligationer

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i företagsobligationer

Fonden är en aktivt förvaltad kort räntefond och har en högsta genomsnittlig räntebindningstid (duration) på tolv månader. Fonden har som mål genom en god riskspridning långsiktigt ge andelsägarna en god värdetillväxt. Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar minst 80 procent av fondens finansiella instrument i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, s.k. Investment grade. Minst 50 procent av innehaven i fonden ska vara emitterade av nordiska bolag samt utfärdade i svenska kronor. Fonden placerar huvudsakligen i s.k. FRN-obligationer (Floating Rate Notes). FRN-obligationer är obligationer där kupongräntan normalt ändras var tredje månad. Inom ram Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens FRN Företagsobligationer? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

OM CLIENS FRN Företagsobligationer

 • Aktiv förvaltning av räntebärande värdepapper
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
 • Låg volatilitet
 • God historisk avkastning

FONDFAKTA

 • Startdatum 2011-03-31
 • Förvaltare Wilhelm Högström (sedan 1 Januari 2018)
 • Fondförmögenhet 448 mkr
 • Inriktning En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i företagsobligationer
 • Min. insättning 5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode 0,20 %
 • Löpande kostnader 0,42 %
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
19_12_Cliens_Wilhelm_119_srgb
Wilhelm Närbild
Ansvarig förvaltare

Wilhelm Högström

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies