Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk

Jag är mycket stolt över vårt team och det resultat som vi har uppnått i vår förvaltning. Vi tillhör de marknadsledande aktörerna i samtliga kategorier som vi är verksamma i. Och visst är det så, av naturliga skäl, att förvaltningsresultatet ofta hamnar i centrum.

Men det är faktiskt bara en del av det vi erbjuder våra kunder.

Jag har varit verksam som chef i finansbranschen i drygt tjugofem år, vilket innebär att jag har sett flera finansiella kriser både komma och försvinna och därmed har jag även sett finansiella bolag komma och försvinna. En stark administration, som håller ordning och reda, har aldrig någonsin varit viktigare än i dagens finansmarknad.

Erfaren och kunnig personal är vårt bolags viktigaste tillgång. Det gäller inte bara på förvaltningen, utan även inom vår administration och kundservice.

Erfarenhet skänker en organisation kunskap och är det något som kännetecknar den verksamhet vi bedriver inom Cliens så är det just erfarenhet.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och det är precis likadant med vårt team, därför är vi extremt noggranna med kvalitén på samtliga avdelningar inom Cliens.

Lena Wallenius, VD och delägare i Cliens Kapitalförvaltning AB

VD, Lena Wallenius

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.