Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dedikerade till kunden

Sedan start tidigt 2011 har fokus på Cliens varit långsiktigt kundvärde. Nu 11 år senare har Cliens förvaltning av fonder och diskretionära uppdrag skapat stora övervärden till våra kunder.

Kan vi fortsätta prestera långsiktig överavkastning? Vi kan inte lova eller garantera.
Dock, gör vi som team allt för att skapa rätt förutsättningar i vår förvaltning, allt i syfte att öka sannolikheten för långsiktig överavkastning. Grunden i vår förvaltningsansats bygger på tre pelare; våra medarbetare, sund investeringsfilosofi och robusta investeringsprocesser.

Kundvärde för Cliens är långt mer än förvaltningsresultat. Vår marknadsavdelning, vår förvaltning, och inte minst vår administration är alla dedikerade till att leverera ett kundvärde i världsklass.

Vår roll som ansvarsfull ägare är en viktig pelare i vårt agerande för våra kunders kapital.  På Cliens har vi en hög ambition inom hela hållbarhetsområdet, med fokus på områden där vi ser att våra kunders kapital kan göra skillnad. Att investera i långsiktigt lönsamma affärsmodeller är att investera i hållbara affärsmodeller.

Idag förvaltar vi på Cliens åtta fonder, ett antal diskretionära portföljer, ett samlat kapital på ca 30 mdr SEK. Vi är 23 medarbetare dedikerade till att leverera kundvärde till mer än 100 institutionella kunder och till alla våra privatkunder.

Det är vår ambition att vårt team på Cliens får fortsatt, eller nytt förtroende, att förvalta kapital åt dig som kund!  

Erik Andersson, CEO Cliens Kapitalförvaltning AB

Cliens Kapitalförvaltning AB är signatory för UNPRI och även medlemmar i SWESIF

21_52_Erik Andersson_7454 (skuren 2)

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.