english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Småbolag

En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige. 

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Är du intresserad av att köpa Cliens Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här

Cliens Småbolag utsågs av Privata Affärer samt Morningstar till Bästa Svenska Småbolagsfond 2022 och 2023 samt Bästa Småbolagsfond av Lipper Awards 2023 och 2024.

Värdeutveckling

OM CLIENS SMÅBOLAG

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska småbolag
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 innehav
 • Möjlighet att placera upp till 20 % i övriga Norden
 • Erfaret förvaltningsteam
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

FONDFAKTA

 • Startdatum 2016-09-30
 • Förvaltare Carl Sundblad + Team
 • Fondförmögenhet 31 600 mkr SEK
 • Aktiv andel 75%
 • Inriktning Svenska småbolag. Max 20 % övriga norden
 • Min. insättning A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (CSRXSE)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (CSRXSE) Min 5 mkr
 • Löpande kostnader A-klass: 1,42% / B-klass: 0,72% / C-klass: 0,75% / D-klass: 1,67%
 • ISIN-kod A-klass: SE0008992069 / B-klass: SE0008992242
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies