english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Small & Micro Cap

En koncentrerad småbolagsfond, fokuserad på små kvalitetsbolag i Sverige och Norden

Cliens Small & Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att uppnå långsiktigt god kapitaltillväxt som över tid överträffar utvecklingen för ett sammansatt jämförelseindex bestående av 50 procent Carnegie Small Cap Return Index och 50 procent Carnegie Micro Cap Sweden Return Index.

Minst 80 procent av fondförmögenheten ska vara placerad i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Minst 90 procent av fondens innehav av aktier och aktierelaterade instrument och minst 80 procent av fondförmögenheten ska avse bolag som, vid Fondens förvärvstillfälle, har ett marknadsvärde som högst motsvarar en halv procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Placeringar i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper där bolagens marknadsvärde överstiger ovan begränsning får som högst utgöra 10 procent av fondförmögenheten förutsatt att övriga kriterier enligt ovan är uppfyllda. Fonden har möjlighet att ha en likviditetsbuffert om upp till 20 procent av fondförmögenheten.

Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige, men har även en möjlighet att placera till högst 20 procent av fondförmögenheten i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i andra nordiska länder (Danmark, Norge, Finland och Island). Minst 80 procent av fondförmögenheten ska således vara placerad med exponering mot Sverige.

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Är du intresserad av att köpa Cliens Small & Micro Cap? Du kan se var den är tillgänglig här

KÖP CLIENS Small & Micro Cap

Värdeutveckling

Om Cliens Small & Micro Cap

 • En koncentrerad småbolagsfond, fokuserad på små kvalitetsbolag i Sverige och Norden
 • Koncentrerad portfölj, ca 40 innehav
 • Kontinuerlig exponering mot övriga Norden, max 20 %
 • Erfaret förvaltningsteam
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

Fondfakta

 • Startdatum 2023-11-30
 • Förvaltare Carl Sundblad & Johanna Ahlqvist
 • Fondförmögenhet 1200 mkr SEK
 • Aktiv andel N/A
 • Inriktning Svenska små & Micro Cap-bolag. Max 20 % övriga norden.
 • Min. insättning A-klass: 100 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee på avkastning som överstiger jämförelseindex. Förvaringsavgift upp till 0,03 % tillkommer.
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee på avkastning som överstiger jämförelseindex. Förvaringsavgift upp till 0,03 % tillkommer.
 • Jämförelseindex 50 % Carnegie Small Cap Return Index / 50 % Carnegie Micro Cap Return Index
 • Löpande kostnader A-klass: 1,64 % / B-klass: 0,94 %
 • ISIN-kod A-klass: SE0020996635 / B-klass: SE0020996643
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
 • PPM Nej
23_53_Cliens_8480
Carl närbild
Ansvarig Förvaltare

Carl Sundblad

Johanna Ahlqvist (Närbild)
Ansvarig förvaltare

Johanna Ahlqvist

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies