Optimerad och långsiktig kapitalförvaltning utförd av ett professionellt team

Inom vår institutionella kapitalförvaltning anpassas portföljen efter en placeringspolicy som anger inom vilka ramar förvaltningen får bedrivas. Genom aktiv portföljförvaltning söker teamet sedan att överträffa ett jämförelseindex som är relevant för portföljen. Vi har flera seniora förvaltare med erfarenhet av att bygga portföljer och de har under åren lyckats mycket väl i sin förvaltning.

Vår kundbas är bred och vi förvaltar kapital åt flera av Sveriges största försäkringsbolag, kommuner, landsting, fackföreningar, pensionsstiftelser, kyrkliga organisationer, förbund och förmögna privatpersoner. För många av våra kunder har vi mer än tio års obruten avkastningshistorik och vi förvaltar totalt drygt 17,5 miljarder kronor.

Varje månad erhåller du en heltäckande grafisk och bokföringsmässig förvaltningsrapport. Rapporteringen kan i stor utsträckning anpassas efter kunders specifika behov. Utöver förvaltningsteamet, som kontinuerligt sköter förvaltningen av din portfölj, har du alltid en kundansvarig och en administrativt ansvarig som tar hand om den regelbundna kontakten.

Utmärkelser & Förvaltningsresultat

Bästa Kapitalförvaltning 2017

Cliens rankades som nummer 1 i 2017 års Prospera ranking av
svenska kapitalförvaltare. Vi var topprankade inom sju Liten bild Prosperaav tolv delområden, enligt följande:

1:a Avkastning
1:a Administration
1:a Produktinformation
1:a Rapportering
1:a Förvaltningsteamets tillgänglighet
1:a Kompetens hos säljteam
1:a Konkurrenskraftiga priser

Cliens toppade även listan över institutionernas ”vilja att rekommendera” sin förvaltare med ett genomsnittsbetyg på 4,4 av maximalt 5.

Cliens förvaltare kan visa upp ett synnerligen gott förvaltningsresultat för våra institutionella kunder. Samtliga har lyckats uppnå en riskjusterad avkastning som är klart högre än motsvarande jämförelsegruppers, även under finansiellt turbulenta år. 

I årsskiftet 2015/16 var Cliens Sverige och Cliens Mixfond Årets fond logo 2017decenniets mest framgångsrika svenska aktiefond respektive blandfond, enligt världens största fondutvärderingsföretag Morningstar. Morningstar utsåg även fonden Cliens Sverige Fokus till 2016 års Bästa Svenska Aktiefond.

Vad ingår i förvaltningsuppdraget

- Professionell förvaltning av ert kapital
- Förvaltarmöten 2-4 tillfällen per år
- Förvaltningsrapport
- ESG - Ansvarsfulla investeringar
- Institutionellt upphandlad courtagenivå
- Institutionellt upphandlad kapitalförsäkring alternativt ISK
- Kostnadsfri depå i svensk bank

Ansvarsfulla investeringar

Vi har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen. Cliens kapitalförvaltning AB är Signatory för UNPRI – Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar (www.unpri.org). Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i. Cliens Kapitalförvaltning är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org). Läs gärna mer om vår process gällande ansvarsfulla investeringar här.

Avgiftsmodell

Vi har varken intäkter från transaktioner (courtage) eller provisioner, vårt enda intresse är således att skapa god avkastning åt våra kunder. Tjänsten är fullständigt kostnadstransparent och samtliga avgifter redovisas i detalj i rapporteringen.

Vi vänder oss i huvudsak till institutionella investerare men även företag och privatpersoner är välkomna som kunder. Kontakta oss gärna för referenser.

Minimigräns för institutionell kapitalförvaltning är femtio miljoner kronor.

Är du intresserad av institutionell kapitalförvaltning, var god kontakta:

1

Tomas Henriks
Marknadschef
Telefon: 08-506 503 96
Mobil: 0702–28 18 98
E-mail: tomas.henriks@cliens.seHur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.