Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Optimerad och långsiktig kapitalförvaltning utförd av ett professionellt team

Inom vår institutionella kapitalförvaltning anpassas portföljen efter en placeringspolicy som anger inom vilka ramar förvaltningen får bedrivas. Genom aktiv portföljförvaltning söker teamet sedan att överträffa ett jämförelseindex som är relevant för portföljen. Vi har flera seniora förvaltare med erfarenhet av att bygga portföljer och de har under åren lyckats mycket väl i sin förvaltning.

Vår kundbas är bred och vi förvaltar kapital åt flera av Sveriges största pensionsstiftelser, kommuner, landsting, fackföreningar, försäkringsbolag, kyrkliga organisationer, förbund och förmögna privatpersoner. För många av våra kunder har vi mer än tio års obruten avkastningshistorik och vi förvaltar totalt drygt 30 miljarder kronor.

Varje månad erhåller du en heltäckande grafisk och bokföringsmässig förvaltningsrapport. Rapporteringen kan i stor utsträckning anpassas efter kunders specifika behov. Utöver förvaltningsteamet, som kontinuerligt sköter förvaltningen av din portfölj, har du alltid en kundansvarig och en administrativt ansvarig som tar hand om den regelbundna kontakten.

Vad ingår i förvaltningsuppdraget

- Professionell förvaltning av ert kapital
- Förvaltarmöten 2-4 tillfällen per år
- Förvaltningsrapport
- Fullt integrerad hållbarhetsprocess
- Institutionellt upphandlad courtagenivå
- Institutionellt upphandlad kapitalförsäkring alternativt ISK
- Kostnadsfri depå i svensk bank

Ansvarsfulla investeringar

Vi har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen. Cliens kapitalförvaltning AB är Signatory för UNPRI – Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar (www.unpri.org). Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i. Cliens Kapitalförvaltning är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org). Läs gärna mer om vår process gällande ansvarsfulla investeringar här.

Avgiftsmodell

Vi är en renodlad kapitalförvaltare och har varken intäkter från transaktioner (courtage) eller provisioner.
Vårt enda intresse är således att skapa god avkastning åt våra kunder. Tjänsten är fullständigt kostnadstransparent och samtliga avgifter redovisas i detalj i rapporteringen.

Vi vänder oss i huvudsak till institutionella investerare men även företag och privatpersoner är välkomna som kunder. Minimigräns för institutionell kapitalförvaltning är 100 miljoner kronor.

Är du intresserad av institutionell kapitalförvaltning, var god kontakta:

1

Tomas Henriks
Marknadschef
Telefon: 08-506 503 96
Mobil: 0702–28 18 98
E-mail: tomas.henriks@cliens.seHur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.