english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Premiär för Cliens Small & Micro Cap

Den 30 november lanserade vi vår nionde fond Cliens Small & Micro Cap

I takt med att intresset successivt har ökat för att investera i börsens mindre bolag lanserar vi nu vår tredje Småbolagsfond. Cliens Small & Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden är en så kallad värdepappersfond med möjlighet att investera i bolag som har ett marknadsvärde under 0,5 procent av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde (i dagsläget ca 45 miljarder kronor).

Investeringsfilosofin är densamma som i dess ”storebror” Cliens Småbolag. Det vill säga samtliga bolag ska ha god kvalitet i sin verksamhet, vilket för oss innebär en hög kontinuerlig vinsttillväxt, god vinstmarginal och långsiktig efterfrågan på de tjänster eller produkter de erbjuder. Majoriteten av fondens investeringar kommer att vara verksamma inom strukturella trender som till exempel digitalisering, automation, sjukvård och hållbarhet.

Över 1000 bolag i fondens univers kommer att kokas ner till vad vi anser vara de bästa 35-40 bolagen.

Likt våra övriga småbolagsfonder kommer förvaltarna i stor utsträckning sträva efter att likavikta innehaven så att samtliga bolag kan vara med och bidra till en fin långsiktig avkastning. Likaviktningen bidrar även till att ett enskilt bolag, som inte utvecklas som förväntat, ej påverkar fonden negativt i alltför stor utsträckning.

Fondens målsättning är att uppnå långsiktigt god kapitaltillväxt som över tid överträffar utvecklingen för ett sammansatt jämförelseindex bestående av 50 procent Carnegie Small Cap Return Index och 50 procent Carnegie Micro Cap Sweden Return Index.

Vilka förvaltar fonden?

Cliens Small & Micro Cap har två förvaltare med delat ansvar för förvaltningen. Johanna Ahlqvist som kom till Cliens 2021 efter en lång och mycket framgångsrik karriär bland annat som ansvarig för TMT-analysen (teknik, media och telekom) på SEB. Johanna ansvarar även för förvaltningen av Cliens Mixfond.

Johanna delar ansvaret för förvaltningen med Carl Sundblad som förvaltar både Cliens Småbolag och Cliens Micro Cap sedan 2016 respektive 2020. Cliens Småbolag har bland annat utsetts till Årets småbolagsfond av Morningstar 2022 och 2023 men har kanske mest av allt uppmärksammats för att fonden har överträffat dess jämförelseindex (Carnegie Small Cap Return) sju år i följd.

Förvaltarna, Johanna Ahlqvist och Carl Sundblad

Var kan jag köpa fonden?

Fonden är tillgänglig på flera fondtorg och nätbanker som till exempel Avanza och Nordnet. Vi rekommenderar att du prenumererar på vårt nyhetsbrev för mer specifik information om var man kan köpa fonden då det kommer ansluta fler distributörer senare. Institutionella och direktinvesterande kunder kan givetvis köpa fonden hos Cliens. Privatpersoner kan även köpa via vårt eget ISK, som ni hittar på cliens.se under Mina Sidor.

Kommer fonden vara dagligt handlad?

Ja, till skillnad från Cliens Micro Cap, som är månadshandlad, så går det bra att kunna köpa och sälja fonden på daglig basis. Att vi vill göra de minsta kvalitetsbolagen på börsen tillgängliga för privatmarknaden är också en av drivkrafterna till att Cliens Small & Micro Cap lanseras.

Vad är det för storlek på bolagen som fonden kommer att investera i?

Fonden investerar i bolag med ett marknadsvärde på ca 3 till 45 miljarder kronor. Enkelt uttryckt kan man säga att den ligger mellan Cliens Micro Cap och Cliens Småbolag med viss överlappning både uppåt och nedåt i bolagsstorlekar. Medianbolaget förväntas ligga på ca 12 miljarder i marknadsvärde.

Vilka avgifter har fonden?

Likt våra andra aktiefonder består avgiften både av en fast och en prestationsbaserad avgift enligt nedan:

Andelsklass A: 1,35 % fast årlig avgift (minsta insättning 100 kronor)
Andelsklass B: 0,65 % fast årlig avgift (minsta insättning 5 miljoner kronor)
Förvaringsavgift upp till 0,03 % tillkommer i båda andelsklasser.

Båda andelsklasserna har en prestationsrelaterad avgift som uppgår till 10 % på avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som består av 50 procent Carnegie Small Cap Return Index och 50 procent Carnegie Micro Cap Sweden Return Index.

Har du frågor eller är intresserad av att investera i fonden så är du varmt välkommen att kontakta oss:

Kontaktpersoner:

Tomas Henriks
Sälj- & Marknadschef
E-post: tomas.henriks@cliens.se
Telefon: 0702-28 18 98

Martin Nyman Atterday
Affärsutveckling Institutionella kunder & Distributörer
E-post: martin.nyman.atterday@cliens.se
Telefon: 0708-70 48 65

Johan Ek
Affärsutveckling Institutionella kunder
E-post: johan.ek@cliens.se
Telefon: 0702-73 74 40


Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via info@cliens.se eller 08-506 503 90. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.


HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies