Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En koncentrerad global småbolagsfond med fokus på bolag med exceptionella affärsmodeller

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, upptagna till handel på reglerad marknad. 

Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av små- och medelstora företag ska motsvara minst 90 procent av Fondens finansiella instrument. Med små- och medelstora företag avses företag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde inte är större än det företag som har högst marknadsvärde inkluderat i MSCI World Small Cap Index. Vidare skall Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i utvecklade länder (s.k. “developed markets”) motsvara minst 80 procent av Fondens värde. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar hållbarhet och placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens Global Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här

Köp Cliens Global Småbolag

Värdeutveckling

21_52_Niklas Larsson_7330
 • Ansvarig förvaltare
 • NIKLAS LARSSON

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens Global Småbolag

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på globala småbolag
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 35-50 innehav
 • Kontinuerligt hög Active Share
 • Förvaltningsteam med starkt track record
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

Fondfakta

 • Startdatum 2021-10-29
 • Förvaltare Niklas Larsson + Team
 • Fondförmögenhet 500 mkr SEK
 • Aktiv risk Active Share N/A
 • Inriktning Globala småbolag i utvecklade marknader
 • Min. insättning A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,35 % + 10 % performance fee (MXWOSC)
 • Andelsklass B 0,65 % + 10 % performance fee (MXWOSC) Min 5 mkr
 • ISIN-kod A-klass: SE0016830749 / B-klass: SE0016830756
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.