Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En av decenniets främsta aktivt förvaltade Sverigefonder

Cliens Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar oberoende av bolagsstorlek och bransch. Förvaltningsteamet kommer att begränsa nedsidan i långa nedgångsfaser med en större del av aktieportföljen i värdebolag samt väl utvalda case. I längre uppgångsfaser har vi en högre aktieandel och en högre andel i bolag där förväntningarna är höga på framtida vinsttillväxt. Målsättning med fonden är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning och normalt äger fonden mellan 25-40 innehav. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens Sverige? Du kan se var den är tillgänglig här

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Observera att fondens värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga aktiefonder i Morningstars kategori, ”Sverige”.
All avkastning avser Cliens Sverige B, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.

Om Cliens Sverige

 • Aktivt förvaltad Sverigefond
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-40 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Starkt historiskt resultat
 • Etik & hållbarhetsscreening

Fondfakta

 • Startdatum2004-12-31
 • FörvaltareRoger Hedberg
 • Fondförmögenhet 980 mkr SEK
 • Aktiv riskActive Share 66 % / Tracking Error 3,6
 • InriktningSvenska aktier. Max 10 % övriga norden
 • Min. insättning5000 kr, ingen gräns för uppföljande investeringar
 • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A0,80 % + 15 % performance fee (OMRX T-Bill)
 • Andelsklass B1,50 %
 • Andelsklass C1,0 % + 25 % performance fee (SIXRX)
 • In-/utträdesavgiftIngen
 • UCITSNej
 • PPMNej
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.