Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillväxt och kvalitet i stora och små bolag - Det bästa av två världar

Fondens målsättning är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning. Fonden investerar i såväl stora som små bolag och av fondens medel skall minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige eller vars finansiella instrument är noterade på svensk marknadsplats. Cliens Sverige har en lång historik och har en hållbarhetsprofil som innebär att fonden inte investerar i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning och/eller försäljning av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens Sverige? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

Om Cliens Sverige

 • Årets Sverigefond 2021
 • Aktivt förvaltad Sverigefond
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-40 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Starkt historiskt resultat
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

Fondfakta

 • Startdatum 2004-12-31
 • Förvaltare Roger Hedberg
 • Fondförmögenhet 1700 mkr SEK
 • Aktiv risk Active Share 71 % / Tracking Error 6,0
 • Inriktning Svenska aktier. Max 10 % övriga norden
 • Min. insättning 5000 kr, ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 0,80 % + 15 % performance fee (OMRX T-Bill)
 • Andelsklass B 1,50 %
 • Andelsklass C 0,65 % + 25 % performance fee (SIXRX)
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Nej
 • PPM Nej
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.