Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tydligt aktivt förvaltad och koncentrerad aktiefond som placerar i 20-25 bolag

Cliens Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med huvudsaklig inriktning på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att ge en god värdetillväxt genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket bl. a. betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond, normalt äger fonden mellan 20-25 innehav. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här

Är du intresserad av att köpa Cliens Sverige Fokus? Du kan se var den är tillgänglig här

Morningstar årets fond 2017 komprimerad

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. All avkastning är beräknad efter samtliga avgifter.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga aktiefonder i Morningstars kategori, ”Sverige”.
All avkastning avser Cliens Sverige Fokus A, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.

Om Cliens Sverige Fokus

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska aktier
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 20-25 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Stark historisk avkastning
 • Etik & hållbarhetsscreening

Fondfakta

 • Startdatum 2011-03-31
 • FörvaltareThomas Brodin + Team
 • Fondförmögenhet7500 mkr SEK
 • Aktiv riskActive Share 67 % / Tracking Error 2,6
 • InriktningSvenska aktier. Max 10 % övriga norden
 • Min. insättning5 000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A1,35 % + 10 % performance fee (SIXRX)
 • Andelsklass B0,65 % + 10 % performance fee (SIXRX) Minimum 5 mkr.
 • ISIN-kodA-klass: SE0003910314 / B-klass: SE0006964763
 • In-/utträdesavgiftIngen
 • UCITSNej
 • PPMNej


Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.