Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Här finner du värdeutvecklingen för samtliga våra fonder

Siffrorna avser avkastning efter samtliga förvaltningsarvoden. Observera att fondernas värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt motsvarar genomsnittlig avkastning för samtliga fonder i respektive Morningstarkategori

19_12_Cliens_Dekor_092_srgb

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.