Här finner du värdeutvecklingen för samtliga våra fonder

Siffrorna avser avkastning efter samtliga förvaltningsarvoden. Observera att fondernas värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt motsvarar genomsnittlig avkastning för samtliga fonder i respektive Morningstarkategori

Lena och Jonas

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.