english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Legal information

HÄR FINNER DU INFORMATION OM FONDBOLAGETS ÄGARSTYRNING, INCITAMENT, BÄSTA UTFÖRANDE SAMT TILLSTÅND OCH EGET KAPITAL.

Cliens Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bolaget innehar även tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument samt mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.


I Cliens Kapitalförvaltnings organisation ingår följande kontrollfunktioner:


Riskhantering

Ansvarig är Mikael Olausson vid FCG Fonder AB


Regelefterlevnad

Ansvarig är Björn Wendleby vid Harvest Advokatbyrå AB


Internrevision

Ansvarig är Mikaela Grundberg vid KPMG


Externrevision

Externrevisor är PWC AB, med auktoriserade revisorn Peter Nilsson som huvudansvarig.


Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning är Skandinaviska Enskilda Banken AB, organisationsnummer 502032-9081.HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies