Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Cliens fonder på Movestics fondtorg

Fonderna Cliens Sverige och Cliens Småbolag har blivit utvalda av Movestic

Från och med 28 april finns fonderna Cliens Sverige och Cliens Småbolag tillgängliga för handel på Movestics fondtorg. 

Läs gärna mer om Movestic här


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.