Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Cliens fondförvaltare tilldelas AAA-rating från brittiska ratingbyrån Citywire

Carl Sundblad som förvaltar fonden Cliens Småbolag tilldelas högsta betyg, AAA, i Citywires ranking av svenska småbolagsförvaltare.

För att överhuvudtaget bli bedömd av ratingbyrån Citywire måste förvaltaren ha slagit sitt jämförelseindex över en treårsperiod och av de få utvalda är det endast 10 % som erhåller högsta betyg, AAA. Citywire rankar fondförvaltarnas prestation i form av riskjusterad avkastning och inte fonderna som produkter, vilket skiljer sig från andra ratinginstitut.

Carl Sundblad, Förvaltare Cliens Småbolag

- Att vi erhåller högsta betyg gläder mig. Det är ett bevis på att den förvaltning vi bedriver ger ett tydligt mervärde till våra investerare, säger Carl Sundblad

Fondens förvaltare, Carl Sundblad, har en gedigen bakgrund som småbolagsförvaltare på SEB. Han kom till Cliens i augusti 2016 för att förvalta Cliens Småbolag och har ansvarat för fonden sedan starten 30 september 2016.

- Under fondens första tre år har Cliens Småbolag haft en avkastning på 61,4 % efter avgifter. Det är anmärkningsvärt goda resultat då småbolagsindex avkastat 36,3 % per år under samma period. Det är väldigt glädjande för hela firman att Carl erhåller ett såpass fint betyg säger Tomas Henriks, Marknadschef på Cliens Kapitalförvaltning.

Länk till Citywires hemsida

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 Tomas Henriks, Marknadschef
 Telefon: 0702-28 18 98
 e-post: tomas.henriks@cliens.se
 www.cliens.se

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.