Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

CLIENS SMÅBOLAG UTSEDD TILL ÅRETS SMÅBOLAGSFOND

Vi tar tillfället i akt att intervjua Carl Sundblad som är ansvarig för fondens förvaltning


STORT GRATTIS CARL! FONDEN CLIENS SMÅBOLAG SOM DU ANSVARAR FÖR UTSÅGS NYLIGEN TILL ÅRETS SMÅBOLAGSFOND. DET FINNS CA 40 SMÅBOLAGFONDER PÅ DEN SVENSKA FONDMARKNADEN, VARFÖR TROR DU ATT JUST CLIENS SMÅBOLAG FÅNGADE JURYNS INTRESSE? 

Tack så mycket! En sak som vi är stolta över och som jag tror har rönt viss uppmärksamhet nu när fonden fyllt fem år är kontinuiteten i resultatet, vi har slagit index varje år sedan start med god marginal, och vilken risk som tagits för att nå den goda avkastningen.

SOM DU SÄGER, CLIENS SMÅBOLAG HAR I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA SVENSKA AKTIEFONDER MYCKET HÖG RISKJUSTERAD AVKASTNING. KAN DU FÖRKLARA VAD DET INNEBÄR?

Det innebär att vi, i motsats till vad man lär i skolan om samband mellan risk och avkastning, har skapat en avkastning som klart överstigit vårt jämförelseindex utan att ha tagit högre risk, mätt som standardavvikelse över tid.

BERÄTTA OM HUR DU GÖR FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING I CLIENS SMÅBOLAG?

Jag fokuserar på de mindre bolagen i småbolagskategorin, eftersom de har den högsta vinsttillväxten över tid, vilket jag tror är en förklaring till att de också levererat den högsta avkastningen. Utöver det så handlar mycket om noggrannhet och kvalitet. För att kunna ha en uppfattning om vad bolagen kan tänkas vara värda om ett par år så måste det finnas en viss förutsägbarhet i bolagens tillväxt och lönsamhet så jag lägger stort fokus på att försöka skapa mig en bild av ungefär var ett bolag kan tänkas vara om ca 5 år och vad marknaden då kan tänkas vilja betala för det bolaget. Det allra viktigaste, ännu viktigare än att hitta långsiktiga vinnare, är dock att göra så få misstag som möjligt. Det vill säga investeringar som inte faller ut som vi tänkt och där kapitalet minskar i värde.

KAN DU GE EXEMPEL PÅ ETT PAR BOLAG I FONDEN SOM LIGGER DIG EXTRA VARMT OM HJÄRTAT?

Det är alltid kul när man hittar bolag ganska tidigt som kan vara med och växa sig stora i fonden tills de till slut blir storbolag och får lämna oss för att göra plats för nya småbolag. Två exempel på detta är mjukvarubolaget Vitec från Umeå som jag följt och varit investerad i tio år nu. Ett annat sådant bolag är Addlife som jag följt sedan det delades ut från Addtech för snart 6 år sedan och som funnits med i fonden i många år och nu börjar bli ett ganska stort småbolag. Addlife säljer labteknisk och medicinteknisk utrustning till sjukvården.


HÅLLBARHET OCH ANSVARSFULLA INVESTERINGAR ÄR ETT STÄNDIGT AKTUELLT ÄMNE. HUR HANTERAR DU DET I FONDEN?

Vi har ett komplett ramverk både för hur vi som förvaltare ska agera som en ansvarsfull aktör och för att säkerställa att våra kunders kapital inte ska placeras i bolag som inte sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Bolag som har med än 5 % av sin omsättning eller vinst från sektorer som till exempel vapen, alkohol, tobak, pornografi eller kommersiell spelverksamhet exkluderas därför helt ur fonden.

Vi är övertygade om att småbolag är en bra utgångsposition för att investera i klimatomställningen. Många nya och innovativa bolag vars teknologiska utveckling är i sin linda är ofta småbolag. Vi tillämpar samma selekteringsprioritering när vi letar efter hållbara case som för övriga bolag i fonden. Utan att bli alltför detaljerad så låter vi EU:s klassificeringssystem, den så kallade Taxonomin, vara avgörande för vad som är ett "grönt" bolag. Ur ett investeringsperspektiv har jag lagt ett särskilt fokus på en grupp av bolag som renar luft och distribuerar den på ett energisnålt sätt i våra byggnader. Exempel på detta är bland annat Lindab inom ventilation och Absolent och Nederman inom filterteknik och luftrening i industriella miljöer.

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INNAN JAG INVESTERAR I CLIENS SMÅBOLAG?

Eftersom jag har ett långsiktigt tänk i mina investeringar och fokuserar på bolag som jag tror har goda möjligheter att vara betydligt större än vad de är idag om 3-5 år så bör man som investerare åtminstone ha det perspektivet, men självklart ser jag gärna att det ses som en investering som ska få växa över ännu längre tid.

SLUTLIGEN, VARFÖR SKA JAG INVESTERA I CLIENS SMÅBOLAG?

Jag tror att man över tid kommer få betydligt bättre avkastning i de mindre bolagen än i börsens stora bolag eftersom de växer fortare och har bättre förutsättningar att fortsätta växa. Utöver det fokuserar jag i fondens investeringar på tre faktorer som jag tror kommer generera överavkastning över tid; riktiga småbolag, kvalitet och långsiktighet.


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.