Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Cliens Sverige erhåller högsta rating från Morningstar

Vår aktiefond Cliens Sverige, förvaltad av Roger Hedberg, erhåller högsta betyg från världens största fondutvärderingsföretag Morningstar. För att en fond ska få fem stjärnor krävs att fonden är bland de 10 procent bästa i sin fondkategori. Prestationen baseras på fondernas resultat under den senaste 3-, 5- och 10-årsperioden, efter att alla avgifter är avdragna. Dessutom tar Morningstar hänsyn till den risk som fonderna tar, vilket innebär att en jämnare kursutveckling ger en högre rating.

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.