Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

HÅLLBARHETSBREV, KVARTAL 3

Detta kvartalsbrev kan ju såklart endast ha ett ämne, Klimattoppmötet i Glasgow i november.

I detta kvartalsbrev lyfter vi fram det vetenskapliga underlaget som beslutsfattare åker till Glasgow med, vi diskuterar så kallade Nationally Determined Contributions och deras vikt, vilken utsläppsbana världen är på idag jämfört med den som krävs för att hedra åtagandena under Parisavtalet samt vad som faktiskt krävs för att nå den utsläppsbana som 196 länder skrev under på år 2015.

Hållbarhetsbrev, Kvartal 3Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.