Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

HÅLLBARHETSBREV - KVARTAL 3, 2022

Välkommen att läsa vårt hållbarhetsbrev för tredje kvartalet.

I detta hållbarhetsbrev presenteras en något annorlunda argumentation till varför Europa strukturellt bör ställa om sin ekonomi till en som i största möjliga utsträckning gör sig oberoende av fossila bränslen. Argumentationen bygger inte på klimattemat utan hämtar i stället inspiration från konceptet ’resursförbannelsen’. Jag försöker helt enkelt redogöra för hur beroendet av fossila bränslen strukturellt sätter Europa i en egendomlig position gentemot de värden Europa förespråkar.

Läs hållbarhetsbrevet i sin helhet här


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Emir Borovac, CFA
Hållbarhetsansvarig
emir.borovac@cliens.se


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.