Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Hållbarhetsbrev Q1, 2021

Första kvartalet har nu hunnit passera och i detta hållbarhetsbrev återupptar vi temat från vårt första publicerade hållbarhetsbrev, Q2 förra året.

Vår tes då var att vi hade ett relativt bra scenario vad gällde klimatrelaterade bolags utveckling då EU uppvisade starkt regulatoriskt fokus på just klimatet, i ljuset av Corona-pandemin.

Vi kommenterar även vad som skett i Europa sedan vår publikation, men även andra regioner under 2020 avseende klimatrelaterade initiativ.

Vi försöker dra paralleller mellan dessa och utvecklingen i EU och vi ger vår syn på det som blivit alltmer av en snackis - klimatbubbla eller ej? 

Läs Hållbarhetsbrevet här


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Emir Borovac, CFA
Hållbarhetsansvarig
Mobil: 0733-57 70 07
E-mail: emir.borovac@cliens.se


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.