Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Intervju med Emir Borovac, ny hållbarhetsansvarig på Cliens

Den 3e februari började Emir Borovac som hållbarhetsansvarig hos oss och vi tyckte det var lämpligt att ge honom möjlighet att berätta lite om sig själv, sin roll och hur han ser på hållbarhet i allmänhet.

Emir Borovac, Hållbarhetsansvarig Cliens


1. Inledningsvis, vem är du och vad kommer du jobba med?

En expressbeskrivning av mig själv skulle vara att jag är en generellt nördig och passionerad person på snart 30 år! Bland mina främsta intressen finns hållbarhet och finansmarknader och har fått det enorma privilegiet att få jobba inom båda områdena. Detta kommer jag fortsätta med på Cliens Kapitalförvaltning. Exakt vilken i vilken riktning återstår att se, men det är det som gör det spännande! Utöver mina nördiga intressen så brinner jag även för fotboll (Juventus), skidåkning och såklart tycker jag om att umgås med vänner och familj.

2. Du har spenderat sex år i ett av den Nordiska fondmarknadens ledande hållbarhetsteam, vilka erfarenheter tar du med dig hit till oss på Cliens?

Att det finns väldigt många olika infallsvinklar på hållbarhet inom ramen för finansmarknaden och investeringar. Det finns ännu ingen vedertagen uppfattning kring vad som menas med ESG/ansvarsfulla investeringar.  Det finns många smarta och ambitiösa människor där ute som försöker kombinera koncepten och skapa en stark avkastning på ett hållbart sätt och jag hoppas, och vill tro, att jag hittills har fått ha testa på merparten av dessa. I den perfekta världen blir jag en bidragande faktor till att Cliens hittar sitt eget tillvägagångssätt och filosofi kring hållbara investeringar som även andra är villiga att emulera. Men, ödmjukhet – den största erfarenheten.

3. Hållbarhetsfrågornas betydelse växer och påverkar snart alla verksamheter i samhället. Hur ser du själv på hållbarhet?

Hållbarhet är inte så mycket mer komplicerat än konstaterandet att ett så kallat ’business as usual’ scenario börjar bli mer och mer föråldrat. Rent konceptuellt så tänker jag i form av prissättning. T.ex. vad kostar det egentligen att fortsätta släppa ut växthusgaser i samma takt och hur aggressiva ska vi vara i diskonteringsräntan som relaterar till konsekvenserna i framtiden? Allt fler verkar tycka att kostnaden som ackumulerar börjar bli lite väl hög och det är detta som i sin tur driver trycket mot bolag att ändra sig, kapitalförvaltare att tänka om sina strategiska allokeringar och riskaptiten att tillta för lösningar.

4. Hur ser du på möjligheten att ta ytterligare steg i hållbarhetsarbetet hos Cliens?

Väldigt goda, det finns ett gediget intresse internt att få hitta det bästa av två världar. Diskussioner kring att få fram gångbara strategier som maximerar både avkastningen och hållbarheten våra kunder får per investerad krona började redan under min första dag på jobbet.

5. Hur tror du hållbarhetsfrågorna i finansbranschen kommer att utvecklas i framtiden?

I det långa perspektivet så tror jag att marknaden kommer vara upp-och-ner vänd; vi kommer inte tala om ”hållbarhetsstrategier”, utan snarare om strategier som investerar icke-hållbart. Förmodligen kommer även roller med benämningen hållbarhet försvinna i takt med att det blir en del av det vardagliga arbetet av alla i diverse investeringsprocesser. Finansmarknaden kommer både formas, och forma, utvecklingen av hållbarhet – kunder kommer göra vissa företag slagkraftigare än andra vars affärsmodeller kan rättfärdiga sig i en mer hållbar ekonomi samtidigt som finansbranschen finansierar dessa billigare, vilket vi redan idag ser tecken på.

6. Avslutningsvis, vilka tips vill du ge till en person som vill placera sitt kapital hållbart?

Precis som med risk/avkastning så är det viktigt att definiera vad man vill ha i termer av hållbarhet. Är det en specifik exponering man vill uppnå, t.ex. att allokera sina pengar i bolag som troligtvis kan påverka miljön i en positiv riktning, eller letar man mer efter en exponering som tar hänsyn till en bredare meny av hållbarhetsfrågor? Detta kommer få effekt på hur man optimalt allokerar pengarna!

Vi önskar Emir varmt välkommen till teamet och stort lycka till!

Önskar ni komma i kontakt med Emir så når ni honom på:
emir.borovac@cliens.se


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.