Ladda fler artiklar

Kommentar

Kommentar med anledning av värdenedgång i Cliens Räntefond Kort

Tyvärr blev juni den sämsta månaden i fondens historia och vi har tvingats redovisa en nedgång på över 1 procent. Värdenedgången beror på en av våra gröna investeringar, en obligation utställd av Aligera Holding AB. Aligera är verksamma i vindkraftsbranschen och äger och driver omkring 15 vindkraftverk i södra och mellersta Sverige, obligationen gavs ut under våren 2014 med förfall i maj 2019 och den är säkerställd med pant i vindkraftverken. Obligationen är deklarerad som ”grön” av en oberoende organisation, CICERO. En av de sista dagarna i juni omsattes obligationen till ett pris om en tredjedel av dess nominella värde vilket är radikalt lägre än vad den tidigare har värderats till.

Flera aktörer inom vindkraftsbranschen är för närvarande under press främst på grund av de extremt låga priserna på elcertifikat men också låga elpriser ställer till det. Lägre priser på olja och kol slår också negativt mot elpriset. Vindkraftsmarknaden är fragmenterad med ett stort antal små producenter och sannolikt kommer branschen behöva konsolideras till större enheter för att på så sätt effektiviseras och spara kostnader. De låga priserna har också lett till att flera kärnkraftsreaktorer stängt då det inte lönar sig att renovera och driva dem vidare. Vid månadsskiftet lades t ex Oskarshamn 1 ned och eftersom reaktor 2 togs ur drift redan 2015 är det nu enbart en reaktor kvar i Oskarshamn som levererar ström.

I sammanhanget bör det också nämnas att energibranschen befinner sig i en utmanande period, de senaste årens prisnivåer på el och elcertifikat har medfört fallande lönsamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

VD, Lena Wallenius
lena.wallenius@cliens.se

Marknadschef, Tomas Henriks
tomas.henriks@cliens.se


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.