Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Kvartalsbrev - Hållbarhet, Q4

Så har vi gjort bokslut på ett stökigt 2020 och det är dags att blicka framåt. I detta kvartalsbrev zoomar vår hållbarhetsanalytiker, Emir Borovac, in på risker kopplat till de så kallade FAANG+M bolagen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google + Microsoft) ur ett hållbarhetsperspektiv. Trevlig läsning!

Ni finner kvartalsbrevet här