Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Nu startar vi Cliens Micro Cap

Vi bygger vidare på vår framgångsrika småbolagsförvaltning och startar fonden Cliens Micro Cap.

Den 30 september är det dags att sjösätta vår sjunde fond, Cliens Micro Cap. Fonden kommer att förvaltas av Carl Sundblad enligt samma investeringsfilosofi- och process som han förvaltar vår framgångsrika Småbolagsfond men med skillnaden att man nu fokuserar på ännu mindre bolag. Fokus kommer därmed att ligga på kvalitetsbolag med väl fungerande affärsmodeller som gärna ska kunna dra nytta av strukturella trender.

Med Micro Cap-bolag avses bolag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), det motsvarar i dagsläget ungefär 6 miljarder kronor.

Carl Sundblad, förvaltare av Cliens Småbolag och Cliens Micro Cap

FONDFAKTA

Startdatum: 2020-09-30
Ansvarig förvaltare: Carl Sundblad
Inriktning: Svenska Micro Cap bolag, max 10 övriga Norden
Portfölj: 25-40 innehav
Förvaltningsarvode: 
A-Klass: 1,40 % fast avgift + 15 % prestationsrelaterad avgift
B-Klass: 0,70 % fast avgift + 15 % prestationsrelaterad avgift (minimum 5 mkr)
Jämförelseindex: Carnegie Micro Cap Return Sweden Index
Handel: Månadsvis

Fondens faktablad, fondbestämmelser och teckningsanmälan finner ni här

Läs gärna Dagens Industris intervju med Carl där han berättar om fonden här, samt vår egen intervju med Carl här

Fonden kommer initialt att kunna handlas via följande samarbetspartners:
Avanza
Nordnet
Nord Fondkommission

Vid intresse eller frågor om fonden, vänligen kontakta oss på:
Telefon: 08-506 503 90
E-mail: marknad@cliens.se

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.