Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ladda fler artiklar

Sänkt avgift i Cliens Mixfond

Från och med den 1 september sänker vi avgiften i Cliens Mixfond enligt följande

Cliens Mixfond, Andelsklass A
0,5 % Fast avgift + 15 % prestationsrelaterad avgift*)
(Tidigare avgift: 1,40 % + 15 % prestationsrelaterad avgift*)

Cliens Mixfond, Andelsklass B
0,95 % Fast avgift
(Tidigare avgift: 1,75 %)

*Prestationsrelaterad avgift mäts mot OMRX T-Bill

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss på marknad@cliens.se

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.