Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Framgångsrik aktiv tillgångsallokering med stark historik av att begränsa värdefall

Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här

Är du intresserad av att köpa Cliens Mixfond? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

21_52_Johanna Ahlqvist_7317_2
 • Ansvarig förvaltare
 • JOHANNA AHLQVIST
 • Ansvarig förvaltare
 • WILHELM HÖGSTRÖM

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens Mixfond

 • Aktieandel, max 75% - min 25%
 • Aktiv allokering av aktier och räntebärande värdepapper
 • En flexibel strategi som skapar möjlighet att vara rätt positionerad genom hela konjunkturcykeln
 • God historik av att undvika stora fall i aktiemarknaden
 • Marknadsledande historisk avkastning
 • Etisk screening

Fondfakta

 • Startdatum 2004-12-31
 • FörvaltareJohanna Ahlqvist och Wilhelm Högström
 • Fondförmögenhet1000 mkr SEK
 • InriktningAktier och räntebärande värdepapper
 • Min. insättning5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A0,5 % + 15 % performance fee (OMRXT-Bill)
 • Andelsklass B0,95 %
 • In-/utträdesavgiftIngen
 • UCITSJa
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.