Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En korträntefond med möjlighet att skapa avkastning även i en lågräntemiljö.

Cliens Räntefond Kort är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader.

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Är du intresserad av att köpa Cliens Räntefond Kort? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

19_12_Cliens_Wilhelm_119_srgb
 • Ansvarig förvaltare
 • WILHELM HÖGSTRÖM

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens Räntefond Kort

 • Aktiv förvaltning av räntebärande värdepapper
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
 • Låg volatilitet
 • God historisk avkastning

Fondfakta

 • Startdatum 2011-03-31
 • Förvaltare Wilhelm Högström (sedan 1 Januari 2018)
 • Fondförmögenhet 300 mkr
 • Inriktning Kort räntefond med fokus på den nordiska marknaden
 • Min. insättning 5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode 0,20 %
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Ja
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.