En modern korträntefond med möjlighet att skapa avkastning även i en lågräntemiljö.

Cliens Räntefond Kort är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader. Fonden lämpar sig som ett alternativ till banksparande, placering för dina likvida medel och är ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Är du intresserad av att köpa Cliens Räntefond Kort? Du kan se var den är tillgänglig här

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. Observera att fondens värderingstidpunkt är kl 16:30.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga fonder i Morningstars kategori, Ränte - SEK Penningmarknad.
All avkastning avser Cliens Räntefond Kort, efter avgifter. För övriga fonder se Värdeutveckling.

19_12_Cliens_Wilhelm_119_srgb
 • Ansvarig förvaltare
 • WILHELM HÖGSTRÖM

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

Fondfakta

 • Startdatum2011-03-31
 • FörvaltareWilhelm Högström (sedan 1 Januari 2018)
 • Fondförmögenhet300 mkr
 • InriktningKort räntefond med fokus på den nordiska marknaden
 • Min. insättning5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode0,20 %
 • In-/utträdesavgiftIngen
 • UCITSJa
 • PPMJa, avgift inom PPM är 0,21 %

Om Cliens Räntefond Kort

 • Aktiv förvaltning av räntebärande värdepapper
 • Etisk Screening
 • Låg volatilitet
 • God historisk avkastning
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.